Zienswijze dorpsteam 2e herziening bestemmingsplan Plassengebied

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is momenteel druk bezig met de herziening van het bestemmingsplan voor het Plassengebied. Daartoe ligt het bestemmingsplan ter inzage en kunnen betrokkenen een zienswijze indienen over zaken waar zij het niet mee eens zijn. Dit kan tot en met 31 januari. Via deze link vindt u de nodige informatie van de gemeente: Ontwerpbestemmingsplan ‘2e Herziening Plassengebied’ ter inzage | Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Het bestemmingsplan is een zeer belangrijk document. Het regelt namelijk concreet de afspraken tussen de gemeente en de eigenaar van de grond. Daarom is het van groot belang dat u controleert in hoeverre er ontwikkelingen plaatsvinden die u niet ondersteunt. U kunt via deze link het bestemmingsplan bekijken, inclusief diverse bijlagen https://www.bodegraven-reeuwijk.nl/file/2e-herziening-plassengebiedontwerp

Mogelijk overweegt u ook een zienswijze in te dienen. Als er zaken spelen die u graag anders ziet is dat zeker goed te overwegen. Let er dan wel op dat de inspraak feitelijk alleen betrekking heeft op de tekstuele aanpassingen in het bestemmingsplan die gekleurd zijn aangegeven.

Als Dorpsteam hebben wij ook goed naar het plan gekeken, tezamen met enkele deskundigen en betrokken mensen bij het plassengebied. Hierbij ook de doelen van de in 2021 door de gemeenteraad vastgestelde toekomstvisie ter harte genomen. Daarbij is ons een aantal zaken opgevallen die in onze ogen niet juist zijn en mogelijk tot schadelijke ontwikkelingen in het gebied zullen leiden. In de onderstaande twee links vindt u als eerste de zienswijze van het Dorpsteam Reeuwijks Plassengebied en als tweede, de overwegingen en onderbouwing die ten grondslag liggen aan de zienswijze.

Zienswijze Dorpsteam op 2e-herziening bestemmingsplan Plassengebied

Bestemmingsplan overwegingen 2e herziening 20240123.

Omdat meerdere inspraken meer impact hebben, vragen wij u als u de zienswijze of delen van de zienswijze ondersteunt, om ook deze punten in uw zienswijze mee te nemen. U kunt ze kopiëren en eventueel in iets ander taalgebruik toevoegen aan uw zienswijze. Ook mogelijk is om uw steun uit te spreken aan het dorpsteam met gebruik van het volgend document: Door derden te gebruiken zienswijze 2e ontwerp bestemmingsplan

Voor informatie hoe de zienswijze in te dienen, klik hier.

Geef een reactie