Onderhoud en herinrichting Plassengebied

Groen, leefbaar en bereikbaar

Het Reeuwijkse Plassengebied is prachtig! Mensen wonen er mooi, werken er hard en komen er om te ontspannen. Daarmee komen er veel belangen samen. Bewoners willen graag rust. Er komt een tractor langs. Een leverancier komt zijn spullen brengen met een grote aanhanger. Op een zonnige dag zie je heel veel fietsers en wandelaars.

Het Plassengebied is met de oude landweggetjes op slappe veengrond van nature al een kwetsbaar gebied en niet berekend op intensief en zwaar gebruik. Hoe houden we het Plassengebied groen, leefbaar en bereikbaar? Samen moeten we ervoor zorgen dat het Plassengebied prachtig blijft.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en herinrichting om het gebied te beschermen en om de wegen, bermen en paden duurzaam in stand te houden. Het dorpsteam is als bewonersplatform betrokken om mee te denken en bezwaren over te brengen aan de gemeente.

  • Op deze pagina houden we u zo goed als mogelijk op de hoogte waar en wanneer werkzaamheden gepland zijn door de gemeente.
    Voor waarschuwingen over verkeershinder en wegafsluitingen in het plassengebied kun je je inschrijven op onze nieuwsalert: inschrijven.
  • Info vanuit de gemeente over werkzaamheden in het plassengebied: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/plassengebied