Biodiversiteit bevorderen

Tips voor bevorderen biodiversiteit

  • Gefaseerd knotten van wilgen zodat de wilde bijen in het vroege voorjaar op de bloeiende knotwilgen hun voedsel kunnen vinden.
  • Het zaaien en planten van gebiedseigen planten zoals Kattestaart, Koekoeksbloem, Grote Ratelaar, Margriet, Moerasspirea, Gewone wederik, Moerasrolklaver en Dotterbloem.

Initiatief ‘Bloeiende bermen, bijen en biodiversiteit’

Op 4 maart j.l. is er een bijeenkomst geweest met het thema “bloeiende bermen, bijen en biodiversiteit”, een kort verslag door Karin Aartman en Luc Ettema van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk:

 

Op deze avond gehouden op de prachtige locatie bij aannemersbedrijf van Vliet in Waarder, hebben we informatie met elkaar gedeeld over onze mooie bermen. We kijken terug op een plezierige avond. De gedachte is ook om met zekere regelmaat dergelijke avonden te houden om stapje voor stapje tot meer bloeiende bermen te komen. Met elkaar; bewoners, dorpsteamvertegenwoordigers, StaatsBosBeheer, imkervereniging, Watersnip advies en mensen van de gemeente en aannemerij hebben we gekeken naar stukjes berm die in aanmerking komen om te kunnen inzaaien met een kruidenrijk bloemenmengsel.

We hebben alle suggesties bekeken en begrijpelijker wijze keuzes moeten maken. Zo hebben we gekozen om bij 14 stuks entrees van de gemeente, waar bebouwde komborden staan een klein stukje in te zaaien met een kruidenrijk bloemenmengsel. Daarnaast worden op een 20 stuks andere locaties klein stukjes berm (gemiddeld 25 m2) ingezaaid. Bij deze ingezaaide stukjes plaatsen we een bordje met de tekst “Bloeiende bermen”, zie foto boven. De bedoeling is om onze mooie bermen onder de aandacht te brengen van de mensen en hun belangstelling te wekken en ook bewustwording.

Daarnaast zouden we elk jaar weer wat meer stukjes berm kunnen zaaien om zo langzaam maar zeker meer bloeiende bermen te krijgen. Graag hadden we natuurlijk meer stukken berm willen inzaaien, maar zoals ook de avond is aangegeven, zijn de financiële middelen bepalend. Een totaaloverzicht van alle in te zaaien bermen en ook de bermen die zijn afgevallen zijn te zien in de volgende pdf: locaties bloemrijke bermen 25 maart

.