Over ons

Welkom op de website van het dorpsteam Reeuwijks Plassengebied.  Wij werken graag met u aan de leefbaarheid van dit prachtige gebied. 

Het dorpsteam is een bewonersplatform, ruim 10 jaar geleden gevormd op initiatief van de gemeente om de participatie met bewoners te bevorderen. De leden zijn bewoners die zich op vrijwillige basis inzetten voor het welzijn van hun leefomgeving in en rondom het plassengebied (incl. Sluipwijk en omringende polders).

Missie
Het dorpsteam is de stem van de bewoners bij het maken van beleid en keuzes voor het behoud van de huidige waarden en de nieuwe ontwikkelingen in het plassengebied.

De volgende kernwaarden, genoemd in de bewonersenquête zomer 2020, staan centraal:
• Natuur
• Landelijk karakter
• Rust & ruimte

Dit is waarom mensen genieten van het wonen en recreëren in het plassengebied. Ze benadrukken dat de bewoners een groot hart en respect hebben voor de natuur.

Visie
Het dorpsteam zet zich om het unieke karakter van het plassengebied te behouden: Natuur en cultuur-historische waarden (landschap). Evenwicht vinden in ‘het Behoud’ en ‘het Genieten’ van de natuurlijke omgeving. ‘Met elkaar’ leven en niet ‘naast elkaar’.

Heeft u ideeën voor een verbetering en wilt u hierover van gedachten wisselen?

Laat het hier weten info@dorpsteamplassengebied.nl. Het Dorpsteam staat voor u klaar.

Samenstelling dorpsteam

Belangrijke onderwerpen op onze agenda zijn:

1. Aandacht voor het landelijk karakter (behoud landelijke omgeving/natuur, rust ,..)
2. Natuurbescherming
3. Verkeersveiligheid
4. Spelregels op het water

Lees verder op Actuele onderwerpen