Handige links

Onderstaand treft u een aantal handige links aan die op het Plassengebied van toepassing zijn:

GEMEENTE / OVERHEID

Meldpunt openbare ruimte: https://www.mijn-melding.nl/br/melding.php

Omgevingswet https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht

Wijkagenten Sluipwijk & Plassengebied:  https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst

BELANGENvertegenwoordiging

Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers:  https://www.vwrreeuwijk.n

Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen/ vaarontheffingen: lhttps://www.12reeuwijkseplassen.nl

Eigenarenvereniging de Sluipwijkse plassen:  https://www.desluipwijkseplassen.nl

Stichting het Groene Hart https://groenehart.info/

Schipholwatch: https://schipholwatch.nl

NATUUR/EDUCATIE

Natuurnetwerk Zuid-Holland: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/natuurrijk-zuid/ontwikkeling

https://www.watersnipadvies.info

IVN Natuurt educatie IJssel en Gouwe: https://www.ivn.nl

https://www.vogelbescherming.nl

 

 

 

Geef een reactie