Bewonersbijeenkomst 21 september – resultaten dorpsteam-enquête en meer

Op maandag 21 september j.l. presenteerde het dorpsteam de resultaten van de enquête die deze zomer verspreid was onder de bewoners.
De opkomst was goed, 39 bewoners (inclusief de 6 leden van het dorpsteam) waren aanwezig. Daarnaast ondergenoemde sprekers en namens de gemeente Ron van Oostrum.

De enquêresultaten geven belangrijke uitgangspunten voor de eigen dorpsvisie van het Sluipwijk en Plassengebied. Om uit te leggen waarom en waarvoor deze dorpsvisie nodig is, begonnen we de avond met presentaties over de komende invoering van de omgevingswet in 2022 en de te ontwikkelen dorpsvisie.

Onderstaand een overzicht van de presentaties en de sprekers

Het dorpsteam gaat nu verder met het uitwerken en toetsen van een concept dorpsvisie, de ‘stip op de horizon’ hoe we het gebied over 20-30 jaar willen zien. Wij willen de bewoners hier nauw bij betrekken.

Heeft u vragen of opmerkingen? Graag een e-mail aan communicatie@dorpsteamsluipwijk.nl

 

 

Geef een reactie