Zoutmansweg in Reeuwijk tijdelijk open

Vanaf 27 februari tot en met 11 mei 2015 wordt de Zoutmansweg  in Reeuwijk-Brug tijdelijk weer opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. De fietsafsluiting blijft van kracht. De oorspronkelijke planning moest worden aangepast nadat bleek dat een elektriciteitskabel vernieuwd moet worden. Aanvankelijk zou de Zoutmansweg in deze fase drie maanden dicht zijn.

Afsluiting Zoutmansweg vanaf 11 mei

Op 11 mei worden de werkzaamheden hervat en wordt de Zoutmansweg weer volledig afgesloten. De werkzaamheden duren dan naar verwachting tot aan de bouwvakantie. De wijzigingen worden tijdig bekendgemaakt via bebording en via het gemeentelijke nieuws in de krant, op de website en op Twitter.

Afsluiting Oud Reeuwijkseweg vanaf 19 maart

De afsluiting van de Oud Reeuwijkseweg gaat van kracht op 19 maart en zal duren tot begin september. Tijdens de afsluiting is er geen doorgang mogelijk voor alle verkeer. De oorspronkelijke planning moest worden aangepast, nadat bleek dat een elektriciteitskabel niet verlegd kon worden door wateroverlast. Aanvankelijk zou de Oud Reeuwijkseweg vanaf 17 februari afgesloten zijn. De wijzigingen worden tijdig bekendgemaakt via bebording, en via het gemeentelijke nieuws in de krant, op de website en op Twitter.

Kabels en leidingen

De werkzaamheden voor de aansluiting van de Rondweg bestaan uit de fundering van de nieuwe weg en het omleggen van de kabels en leidingen. Deze werkzaamheden zijn onderling sterk van elkaar afhankelijk. De kwaliteit van één van de kabels in de Zoutmansweg viel tegen toen deze zichtbaar werd. De kabel kan om veiligheidsredenen niet meer worden omgelegd en moet worden vervangen door een nieuwe kabel. Deze kabel wordt door middel van een boring, onder de Breevaart door, aangelegd. Hierna wordt de bestaande kabel spanningloos gemaakt en worden de werkzaamheden aan de wegfundering hervat. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden aan de kabel vanaf de Goudsestraatweg naar de Oud Reeuwijkseweg en Nieuwdorperweg bleek er sprake te zijn van wateroverlast; meer dan voorzien. Hierdoor kon de kabel niet gelast en verlegd worden. De wateroverlast is inmiddels verholpen en er is gestart met de laswerkzaamheden. Wanneer de laswerkzaamheden gereed zijn, kan de oude kabel gerooid worden en kan er gestart worden met de werkzaamheden aan de wegfundering nabij de Goudsestraatweg en in de Oud Reeuwijkseweg.

Rondweg

Door de aanleg van de Rondweg wordt de verkeersoverlast in de kern van Reeuwijk-Brug sterk teruggedrongen. Doel hiervan is een betere leefbaarheid in het dorp en een grotere verkeersveiligheid. De rondweg is een langdurige wens van de inwoners van Reeuwijk-Brug.

[persbericht gemeente Bodegraven-Reeuwijk, dinsdag 10 februari 2015]

Geef een reactie