Watersnip maakt startnota herstel eilanden Ravensberg

De plas Ravensberg staat in Reeuwijk bekend als een echte “natuurplas”. Er liggen veel eilanden in deze plas die van grote waarde zijn. Het eilandenpatroon vertelt de cultuurgeschiedenis van het plassengebied door de eeuwen heen. Er broeden vanouds veel vogels op de eilanden en er komen bijzondere veenplanten voor.

Staatsbosbeheer en een aantal jagers zetten zich al jaren in om deze eilanden in goede conditie te houden. Maar een heel groot deel van de eilanden in de Ravensberg ligt er slecht bij, spoelt weg, of is de laatste tien jaar verdwenen in de golven. Het besef groeit dat er maatregelen moeten worden getroffen om het verdwijnen van het eilandencomplex te voorkomen. Stichting VEEN en het OTRP (Overlegorgaan Toekomst Reeuwijkse Plassengebied) ondersteunen initiatieven om te komen tot een herstelplan.

Lees hier het hele artikel.

 

 

Geef een reactie