Vragenlijst aardgasvrij wonen en verduurzamen van de woning

(9 februari 2021, aangeleverd door gemeente Bodegraven-Reeuwijk)

Zoals u (wellicht) weet maakt de gemeente dit jaar, samen met partners en inbreng van bewoners en bedrijven, de Transitievisie Warmte. In deze visie staat de route beschreven naar een aardgasvrij Bodegraven-Reeuwijk in 2050. Met de focus op die buurten waar we voor 2030 gaan starten. Een belangrijk startpunt van een complexe, omvangrijke warmtetransitie waar iedereen mee te maken. Immers, bijna alle gebouwen en woningen zijn nu nog aangesloten op aardgas.

Het is van groot belang dat we de meningen van zoveel mogelijk bewoners en bedrijven horen over deze warmtetransitie. Zodat de Transitievisie Warmte zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van onze inwoners.

Invullen van de vragenlijst kan tot 17 februari.

De link naar de vragenlijst is: www.moventem.nl/aardgasvrijwonen.

Voor meer informatie over de Transitievisie Warmte:

[NB lezers nieuwsbrief: in het complete bericht kunt u de links openen voor meer informatie, redactie]

Geef een reactie