Visstandmonitoring in september

Visstandmonitoring in de Reeuwijkse Plassen
Van 9 tot 15 september zal in het Reeuwijkse Plassengebied in alle plassen (met uitzondering van Broeksvelden/Vettenbroek) een uitgebreide visstand monitoring worden uitgevoerd. De monitoring vindt plaats in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland, in samenwerking met de Reeuwijkse beroepsvissers van de Visserijpool en Coöperatie van Vissers De Schakel en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Een hiervoor gespecialiseerd adviesbureau voor bodem, water en ecologie zal de monitoring uitvoeren.
De monitoring wordt zowel overdag als ’s nachts uitgevoerd met twee boten en vangtuigen voor open water zoals kuil (lang trechtervormig visnet ) en zegen (een drijfnet). In de oeverzone zal worden gevist met behulp van elektrische stroom. De visserij met de kuil zal gedurende de nachtelijke uren worden uitgevoerd. Van de gevangen vis zal de lengte en de soortsamenstelling worden bepaald. Daarna wordt de vis direct weer teruggezet in het water.
Monitoring van de visstand is een door Europese regelgeving opgelegde verplichting in het kader van het verbeteren van de waterkwaliteit.
De metingen aan de visstand geven inzicht in het functioneren van de Reeuwijkse Plassen en hoe het is gesteld met de waterkwaliteit. Metingen kunnen in of in de nabijheid uw perceel plaatsvinden. Dit kan zijn in het water, maar ook in de oeverzone. Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u het Klantcontactteam benaderen van het Hoogheemraadschap van Rijnland bereikbaar via volgende nummer (071) 306 35 35 of via email: info@rijnland.net.

Comments 1

 1. Henny,

  Voor mijn gevoel is dit achterhaald nieuws: “Van 9 tot 15 september zal . . . . ´

  Met vriendelijke groeten,
  Anton Schiere
  +31 (0)182-39 31 73
  E-mail Disclaimer

Geef een reactie