Verkeershinder Schiphol

Zoals bekend heeft de omgevingsraad Schiphol het verzoek van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, om de hinder van vliegverkeer van en naar Schiphol te beperken, afgewezen. De gemeente kan hiertegen niet meer in beroep en kan niet opnieuw dit verzoek indienen. Alle ontwikkelingen rondom Schiphol worden nauwlettend in de gaten gehouden en de gemeente is aanwezig bij de overleggen van de omgevingsraad en de bestuurlijke regie Schiphol. Samen met de andere gemeenten in het cluster Groene Hart, wordt nu onderzocht of er geluidsmetingen kunnen worden gedaan om de overlast te kunnen meten. Verder wordt er onderzocht of het mogelijk is om een steviger bewonersvertegenwoordiging te kunnen samenstellen. Nu er in de media wordt gesproken over een versnelde uitbreiding van het aantal vliegbewegingen (500.000 per jaar in 2017 i.p.v. 2020) wordt er onderzocht wat de rol van het cluster Groene hart hierin nog kan zijn.

Geef een reactie