Veiligheidsmonitor

Hoe veilig is onze gemeente?

In augustus ging de veiligheidsmonitor van start, een onderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen.

Wat is de veiligheidsmonitor?

De veiligheidsmonitor is een onderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid in de eigen woonbuurt en meet de (on)veiligheidsgevoelens bij de bevolking op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert samen met I&O Research de meting uit (65.000 enquêtes). Gemeenten doen op vrijwillige basis mee.

Waarom doet onze gemeente mee aan het onderzoek?

De gemeente en de politie vinden het belangrijk om te weten hoe u als inwoner van Bodegraven-Reeuwijk de veiligheid en leefbaarheid in de woonomgeving ervaart. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken wij om het veiligheidsbeleid beter af te stemmen op de wensen en ervaringen van inwoners.

Wie krijgt een vragenlijst?

Het CBS heeft door middel van een steekproef uit het bevolkingsbestand van de gemeente mensen uit verschillende bevolkingsgroepen geselecteerd. Om de onderzoeksresultaten zo representatief mogelijk te laten zijn is het belangrijk dat alleen de personen, die in de steekproef zitten, deelnemen aan het onderzoek. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

Doe mee en draag bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt!

Om een goed beeld van de veiligheidsituatie in onze gemeente te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners, die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. Ontvangt u een uitnodiging? Vul dan de vragenlijst in en lever een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente!

Kijk voor meer informatie op www.veiligheidsmonitor.nl

Heeft u vragen over Burgernet  bel dan met het relatiebeheer Burgernet: 088-9648914 of kijk op www.burgernet.nl

 

Geef een reactie