Uitnodiging maandag 6 maart 2017

Op zaterdag 8 oktober 2016 heeft de bijeenkomst over de Leefomgeving plaatsgevonden. Aan de hand van de stellingen en vragen heeft de gemeente naar de mening over de openbare ruimte gevraagd. Wat kan beter, wat kan anders en wat kunt/wilt u zelf bijdragen?

Dit heeft veel informatie opgeleverd. Het college en de raad zijn over deze resultaten geïnformeerd. De gemeente heeft u beloofd om begin 2017 bij u terug te komen om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Graag nodigen zij u uit op maandag 6 maart om 19:30 uur (inloop 19.15 uur) voor de vervolg bijeenkomst in Zalencentrum De Brug. Kent u iemand die ook geïnteresseerd is? Iedereen is van harte welkom.

De gemeente informeert u dan over de resultaten van 8 oktober jl. en bespreekt hoe we verder gaan. Samen met u benoemen ze de concrete knelpunten en spreken we over welke prioriteit deze punten moeten krijgen in het uitvoeringsprogramma.

De resultaten van deze avond maken onderdeel uit van het op te stellen onderhouds- en rioleringsplan openbare ruimte 2018-2022. De definitieve besluitvorming over dit plan vindt plaats in de raadsvergadering van mei dit jaar.

Op deze avond komen ook uitgebreid de breedte- en gewichtsbeperkingen van wegen in het Reeuwijkse Plassengebied aan de orde en de gemeente wil graag met u in gesprek over de te nemen maatregelen tegen het brede en zware verkeer.

Meer informatie?
Heeft u vragen? U kunt uw vraag stellen aan: leefomgeving@bodegraven-reeuwijk.nl of 0172-522 522.

Geef een reactie