Uitnodiging inloopavond 22 mei 2017

Op 6 maart 2017 heeft de bijeenkomst Onderhoudsplan Leefomgeving voor het gebied Sluipwijk-Plassengebied plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid gesproken over de breedte- en gewichtsbeperkingen van de wegen in het Reeuwijkse Plassengebied en de problemen de het brede en zware (bouw)verkeer veroorzaken. Om de problemen aan te pakken is gesproken over het nemen van maatregelen om ongewenst en oneigenlijk gebruik van wegen in het buitengebied door zwaar en breed verkeer te beperken.

Graag willen de gemeente en het dorpsteam Sluipwijk-Plassengebied een proefproject uitvoeren met beweegbare fysieke breedtebeperkingen op de toegangswegen naar het Plassengebied. Over de introductie van dit systeem, de locaties en de uitwerking voor u als gebruiker van het gebied wil het College u graag informeren door het houden van een inloopbijeenkomst op:

Maandag 22 mei tussen 17.00 en 21.00 uur in Zalencentrum de Brug, Dunantlaan 1 te Reeuwijk

Meer informatie treft u aan in de volledige uitnodiging.

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer D. Roodenburg via telefoonnummer (0172) 522 522 of e-mailadres: droodenburg@bodegraven-reeuwijk.nl

Geef een reactie