Start herstel Kerfwetering

Foto Kerfwetering

Foto Kerfwetering

Herstel Kerfwetering Reeuwijkse Plassen van start
Na twee jaar van intensieve voorbereidingen starten deze week de werkzaamheden om de Kerfwetering in de Reeuwijkse plassen in oude luister te herstellen. Verdwenen eilanden worden teruggebracht, natuurvriendelijke oevers hersteld en golfkeringen worden geplaatst om de eilanden in de toekomst tegen afslag bij harde wind te beschermen. Het herstel van de Kerfwetering is een initiatief van Stichting Natuurbehoud Kerfwetering, waarbij intensief samengewerkt wordt met Stichting VEEN en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Naast de Stichting Natuurbehoud Kerfwetering doen ook een tweetal particulieren mee door het herstel van hun eilanden. Één eigenaar heeft zelfs watereigendom geschonken aan de Stichting om de uitvoering van het totale plan mede mogelijk te maken. Daardoor kunnen naast verdwenen en bijna verdwenen eilanden ook vroegere landhoofden teruggebracht. Voor het terugbrengen van twee noordelijke landhoofden wordt op dit moment nog naar middelen gezocht.
De werkzaamheden aan de Kerfwetering starten deze week en lopen door tot het najaar van 2014. Veel aandacht gaat uit naar het voorkomen van overlast op het water, maar zeker ook over de weg bij de verschillende materiaaltransporten.
Unieke samenwerking maakt herstel mogelijk
Om ervoor te zorgen dat de Kerfwetering behouden blijft hebben Stichting Natuurbehoud Kerfwetering, leden van de Vereniging Natuurbehoud Plas ’s Gravekoop, Stichting VEEN en het Hoogheemraadschap van Rijnland de handen ineen geslagen. Het project is dan ook een voorbeeld van de goede samenwerking van partijen in het plassengebied.
Het project wordt voor circa een kwart bekostigd door Stichting VEEN, de stichting die ook de vaarontheffingen uitgeeft. Grootste financier is het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat in het project bijna 2 kilometer natuurvriendelijke oever realiseert, om de ecologische waterkwaliteit de plas Gravekoop te verbeteren. Herstel van biodiversiteit en cultuurhistorie gaan in dit project zodoende hand in hand.
Andere belangrijke bijdragen komen van Provincie Zuid-Holland, Adessium Foundation en de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Ook het recreatieschap draagt bij door een wisselplaats voor roeiers en kanovaarders te bekostigen. Het ontwerp voor het herstelplan is opgesteld door landschapsarchitect Remco Rolvink, in opdracht van Stichting VEEN.
Over de Kerfwetering
De Kerfwetering is een oude vaarweg in de plas Gravekoop in de gemeente Reeuwijk-Bodegraven die vroeger diende om transport van en naar de boerderijen aan de Kerfwetering mogelijk te maken. Bij de ontvening zijn koppen van percelen langs de wetering overgebleven. Door oeverafslag en veenrot zijn nu nog slechts enkele eilanden aanwezig. Door dit initiatief wordt de Kerfwetering nu in oude luister hersteld.

Klik hier voor het ontwerp Kerfwetering

Geef een reactie