Sociaal Team gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Het Sociaal Team bestaat uit medewerkers van verschillende zorg- en ondersteuningsorganisaties. Met elkaar vormen zij een multidisciplinair team, dat de benodigde kennis heeft om inwoners van Bodegraven-Reeuwijk passende hulp en ondersteuning te bieden.

Gemeente verantwoordelijk
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor jeugdhulpverlening, werk en inkomen, en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Gemeenten werken het dichtst bij de inwoners en kunnen deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper leveren. Het Sociaal Team levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van deze nieuwe taken van de gemeente.

Directe leefomgeving
Doel van het Sociaal Team is om inwoners goede zorg te bieden; zoveel mogelijk in de directe leefomgeving. Ook is de bedoeling om alle zorg beter op elkaar af te stemmen. Het Sociaal Team kijkt samen met de inwoners naar een oplossing en bekijkt wat iemand zelf nog kan. Een inwoner met een hulpvraag heeft een vast aanspreekpunt in het Sociaal Team. Als er sprake is van ingewikkelde problemen of problemen op meerdere gebieden, wordt samen met de inwoner en/ of het gezin een plan gemaakt. Door de bundeling van deskundige beroepskrachten in één team kunnen inwoners beter worden ondersteund. Het Sociaal Team richt zich op het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van inwoners. Door snelle inzet van de juiste hulp en ondersteuning kan vaak worden voorkomen dat problemen verergeren, of zwaardere vormen van zorg nodig zijn.

Bij mensen thuis
“De medewerkers van het Sociaal Team komen zoveel mogelijk bij de mensen thuis langs, om samen een plan op te stellen. Zij kunnen zelf kortdurende hulp bieden of helpen bij het zo snel mogelijk inschakelen van de zorg die nodig is.”, aldus Marianne Langkamp, kwartiermaker van het Sociaal Team. Via het Centrum voor Jeugd en Gezin, SAM, Ferm Werk, de Wmo-consulenten, de school of de huisarts kan het Sociaal Team worden ingeschakeld:

Geef een reactie