Opwekken duurzame energie

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft als ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Er is een routekaart opgesteld. Eén van de thema’s in de routekaart is ‘duurzame energie’.

Op 17 mei is er een commissievergadering en gaat de commissie met elkaar in gesprek over duurzame energieopwekking (o.a. windenergie en zonneweiden in onze gemeente). Op basis van de uitkomsten van deze avond wordt er een uitgangspuntennotitie opgesteld welke wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Als u iets wilt meegeven aan de commissieleden, dan kunt u gebruik maken van de inspraakmogelijkheid op 10 mei. Deze avond start om 20.00 uur. Van deze inspraakavond wordt een verslag gemaakt voor de commissieleden.

Indien u gebruik wenst te maken van de inspraakmogelijkheid, dan kunt u zich aanmelden bij de griffier (griffie@bodegraven-reeuwijk.nl). U dient zich uiterlijk 36 uur van tevoren aan te melden. Er is per inspreker maximaal 5 minuten beschikbaar.

Als u vragen heeft over dit agendaonderwerp kunt u contact opnemen met Puck van Tilburg of Paul Rouing van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0172) 522522.

 

Geef een reactie