Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein ter inzage

Het gebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein vormt samen met de Reeuwijkse Plassen een fraai gebied met hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het heeft een grote biodiversiteit en is in trek bij recreanten. De natuur is er bijzonder, vooral vanwege de vele overwinterende watervogels: smient, slobeend, krakeend en kleine zwaan. Om deze bijzondere natuur te beschermen heeft de provincie Zuid-Holland samen met diverse overheden en maatschappelijke partijen een beheerplan opgesteld. Inspraak is mogelijk van 9 februari tot en met 22 maart.

Lees hier het volledige artikel op GroeneRuimte.

Geef een reactie