Nieuwsbulletin juli 2020

(10 juli 2020)

In dit bericht vindt u een korte update over diverse onderwerpen in ons gebied:

Dorpsteam enquête: nog 1 week de tijd!

Een laatste oproep aan alle bewoners die de dorpsteam enquête nog niet hebben ingevuld: we hopen ook uw reactie vóór 15 juli te ontvangen. Tot nu toe hebben we zo’n 150 reacties ontvangen.

Het Dorpsteam wil graag weten wat er leeft in onze buurt en of we voldoende zichtbaar zijn om het verschil te kunnen maken. Nu extra belangrijk met de komst van de nieuwe omgevingswet in 2021 waarvoor de gemeente een omgevingsvisie moet ontwikkelen. Door het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Sluipwijk en Plassengebied kunnen we bijdragen aan deze omgevingsvisie en richting geven aan de plannen en initiatieven in onze gemeente. Samen met u willen we bepalen wat we belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Het Dorpsteam is daarbij afhankelijk van uw input.

Wij willen u daarom graag 8 à 10 minuten van uw tijd vragen om de vragenlijst in de onderstaande link in te vullen. 

KLIK HIER: ENQUÊTE

Wilt u deze enquête liever op papier invullen? Dat kan! U heeft deze enquête ook in uw brievenbus of via uw dorpsteam aanspreekpunt bij u in de buurt ontvangen.

Bedankt! Inzamelingsactie vogelkijkscherm geslaagd.

Een maand na de start van de inzamelingsactie zijn we blij om te melden dat het doelbedrag precies is behaald: € 402,00.

We willen iedereen die hieraan bijgedragen heeft ontzettend bedanken!

Hiermee kunnen we Dorus Duits voorzien van de materialen voor het opnieuw maken van vogelschilderingen voor het nieuw te bouwen vogelkijkscherm aan de Lecksdijk (surfplas). Nu hopen we snel van de gemeente te horen hoe en wanneer het vogelkijkscherm herbouwd kan worden.

Herinrichting Hortemansdijk en Nieuwenbroeksedijk

Onlangs is de bebording op de Hortemansdijk aangepast voor een betere verdeling van het aantal uitwijkplaatsen en parkeerplaatsen. Met name de overmatige bebording voor uitwijkplaatsen en het wegvallen van parkeergelegenheid na de eerdere aanpassingen was voor velen een ergernis. In overleg met het dorpsteam en bewoners zijn de lange wegverbredingen weer bestemd voor parkeren met behoud van voldoende uitwijkplaatsen.

De herinrichting van de Hortemansdijk is hiermee nog niet afgerond. In het najaar wordt het wegdek nog voorzien van een nieuw wegprint met “karrespoor” (zie afbeelding voor de kleuren). Deze print zal op alle C-wegen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden aangebracht.
De werkzaamheden aan de Hortemansdijk en de herinrichting van de Nieuwenbroeksedijk worden aansluitend uitgevoerd, naar verwachting dit najaar.

Energiecoaches

Vanaf juni is een team van energiecoaches ready-to-go voor het geven van gratis energieadvies aan bewoners in gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De energiecoaches hebben een opleiding afgerond en kunnen met hun adviezen bij u thuis een bijdrage leveren aan energiebesparing. Ze kunnen u helpen bij het maken van keuzes, zowel via kleine besparingstips als advies bij grotere maatregelen.

De coaches komen langs op aanvraag en u kunt kiezen voor een huisbezoek of een digitaal advies (in verband met de corona). De eerste zeventig bewoners die een advies aanvragen krijgen daarnaast een gratis energiebespaarbox met verschillende energiebesparende producten cadeau.

Een (digitaal) advies aanvragen kan via https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/energiecoach
De energiecoaches nemen vervolgens zelf contact met u op voor het maken van een afspraak.

Geef een reactie