Nieuwe regels in de maak voor wegen buitengebied

In 2015 worden de regels aangepast voor zware of grote voertuigen op de wegen in het buitengebied van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het doel is om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren en te zorgen voor meer uniformiteit. Inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om mee te denken over de beste uitwerking.

Risico’s en schade
De wegen in het landelijk gebied van de gemeente worden vaak bereden door zware voertuigen. Dit zorgt voor steeds grotere risico’s voor de verkeersveiligheid en schade aan de wegen. Wethouder Kees Oskam: “De gemeente krijgt regelmatig klachten en vragen van gebruikers. Het herstel van de wegen in het buitengebied moet nu eerder dan gepland gebeuren en deze kosten waren niet voorzien. Daarom stellen we nieuwe regels op voor de betreffende wegen.” Het gaat hierbij vooral om wegen die worden afgesloten voor gewichts- of afmetingsbeperkingen. De weekendafsluitingen worden ook opnieuw beoordeeld.

In gesprek over oplossingen
Maatregelen op wegen in het buitengebied hebben effect op vele inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeente gaat daarom in gesprek over de nieuwe regels op dinsdag 11 november, vanaf 19.30 uur in Bij Everts in Bodegraven. Het doel is dat alle belanghebbenden in gesprek komen over de problemen en mogelijke oplossingen. Ook is de wens om een klankbordgroep te vormen, waarin alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn.

Ontheffingen maximaal een jaar
Vanaf 28 november 2014 worden alleen nog ontheffingen afgegeven voor zware en grote voertuigen voor maximaal een jaar. Dit duurt totdat de nieuwe regels zijn vastgesteld.

[persbericht gemeente Bodegraven-Reeuwijk, vrijdag 24 oktober 2014]

Geef een reactie