Natuur vriendelijke oevers

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is druk bezig natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De eerste tranche is nu gereed, de tweede is aanbesteed en de aanbesteding van de derde is in voorbereiding. Oorspronkelijk was het de bedoeling 19,8 km aan te leggen, waarvan een deel onderhoudonderhoud natuurvriendelijke oevers en een deel nieuw. Nu de contracten binnen zijn blijkt dat er waarschijnlijk maar 18 km aangelegd kan worden. Voor meer informatie zie de nieuwsbrief van het hoogheemraadschap.

Geef een reactie