Minicursus ‘Zorgen om insecten in de Reeuwijkse Plassen?’

De insectenstand baart zorgen, ook in het Plassengebied. Hun leefomgeving verslechtert door afnemende biodiversiteit en matige waterkwaliteit. Minder insecten betekent naast bestuiving van bloemen door o.a. vlinders, ook minder voedsel voor vogels en vissen.  Insecten staan dus centraal op de volgende minicursus van de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen. We staan vooral stil bij de dagvlinders en libellen.

Woont u in of geniet u van het Plassengebied, geef u dan op. De theorieavond vindt plaats op woensdagavond 14 september en het praktijkdeel op zaterdag 17 september.

Theorie en praktijk

Op de theorie-avond zal Arthur van Dijk (ambassadeur van de Vlinderstichting) een presentatie verzorgen waarbij het accent ligt op dagvlinders. Vervolgens zal Goof Overbeek (KNNV) kort stilstaan bij libellen. Na de pauze is volop ruimte voor vragen en discussie.  Dit alles in het bredere kader van de omgeving en ecologische aspecten. Het praktijkdeel wordt een wandeltocht door de Reeuwijkse Hout. Er wordt in 3 groepen langs een aantal sloten en weitjes gelopen om zelf kennis te nemen van wat er kruipt en vliegt. Met netten en lakens kunnen we wat vangen en daarna bekijken.

Wat kunnen we zelf?

Ook in het Plassengebied kunnen we als bewoners en gebruikers met concrete maatregelen zorgen dat de leefomgeving van een aantal insectensoorten verbetert, zodat hun overlevingskansen toenemen. Wanneer maaien we? Welke waardplantenzijn er nodig voor rupsen? Zijn de oevers geschikt voor libellenlarven? Helpen bloemenrijke weitjes en bermen? En wat is het nut van bijenhotels? Hier staan we tijdens de mincursus bij stil.

Praktische informatie

De theorieavond op woensdag 14 september duurt van 20.00 – 22.00 uur. U bent al welkom vanaf 19:30 uur. Deze avond vindt plaats in de Kerk van Sluipwijk,  ‘s-Gravenbroekseweg 85b. De excursie is gepland op de zaterdagochtend  17 september van 12.00 – 14.00 uur. Wat later dan gewoonlijk, omdat het voldoende warm moet zijn om vlinders te kunnen spotten. We verzamelen bij de fietsenstalling aan de surfplas, naast het restaurant.

Wilt u deelnemen aan deze minicursus stuur dan vóór 7 september een email met uw naam en adresgegevens, naar de coördinator:  Marlou Min, mmin@xs4all.nl. U krijgt na opgave meer informatie. Elke deelnemer betaalt een eigen bijdrage van € 10 per deelnemer voor beide dagdelen samen. Deze kan bij aanvang contant worden voldaan.

De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen De Natuuracademie is een gezamenlijk initiatief van KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel & Gouwe, met ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De doelstelling van de Natuuracademie is om educatie over het plassengebied te realiseren. De Natuuracademie is primair gericht op bewoners, recreanten en gebruikers van het Plassengebied.

 

Geef een reactie