Minicursus ‘Bagger en veenbonken, een probleem?’ op 11 en 15.2.2023

Moeten de Reeuwijkse Plassen uitgebaggerd worden, of juist niet? Wat is goed voor de natuur?

Dit thema staat centraal op de volgende minicursus van de Natuuracademie Reeuwijkse Plassen. 

Woont u in of geniet u van het Plassengebied, geef u dan op. Dit keer beginnen we met een excursie op zaterdagmorgen 11 februari en vervolgen we met een theorieavond op woensdag 15 februari.

 

Kijken, doen en in discussie

Tijdens de excursie neemt Bernard Benschop ons mee door het Plassengebied. Dit doen we per boot en een kleine wandeling. Hij vertelt en laat o.a. zien welke effecten bagger heeft op de natuur en wat je met bagger en veenbonken kan doen.  Ook gaan we zelf aan de slag.

Op de theorie-avond wordt met een aantal kortere presentaties stilgestaan bij een aantal invalshoeken, zoals: kenmerken van de Reeuwijkse bodems; wat is baggerslib eigenlijk? ; hoe ontstaan veenbonken? ; wat is veenoxidatie? ; wordt de waterkwaliteit en de natuur beter van baggeren? ; hoe kan bagger worden hergebruikt?

Na een pauze gaan we middels een paneldiscussie in gesprek met elkaar. Zijn baggerslib en veenbonken een probleem of een kans? Wat kunnen bewoners zelf doen? Ervaringen die tijdens de excursie zijn opgedaan kunnen dan ook besproken worden.

Praktische informatie

De excursie is gepland op de zaterdagochtend 11 februari van 10.00 – 12.00 uur. We verzamelen bij de standplaats van de ijskar van Antonio  op de Hortemansdijk, kruising Lecksdijk.  Trek warme kleren aan.

De theorieavond op woensdag 15 februari duurt van 20.00 – 22.00 uur. U wordt vanaf 19:30 uur verwelkomd met koffie of thee. Deze avond vindt plaats in de Kerk van Sluipwijk,  ‘s-Gravenbroekseweg 85b.

Wilt u deelnemen aan deze minicursus stuur dan vóór 4 februari een email met uw naam en adresgegevens, naar de coördinator:  Marlou Min, mmin@xs4all.nl. U krijgt na opgave meer informatie. Het kan zijn dat we vanwege eventueel extreem weer de excursie moeten afblazen, maar dat hoort u dan ook uiterlijk 2 dagen van te voren.

Elke deelnemer betaalt een eigen bijdrage van € 10 per deelnemer voor beide dagdelen samen. Deze kan bij aanvang contant worden voldaan.

De Natuuracademie Reeuwijkse Plassen

De Natuuracademie is een gezamenlijk initiatief van KNNV Gouda e.o. en IVN IJssel & Gouwe, met ondersteuning van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De doelstelling van de Natuuracademie is om educatie over het plassengebied te realiseren. De Natuuracademie is primair gericht op bewoners, recreanten en gebruikers van het Plassengebied, maar iedereen is welkom.

Geef een reactie