Mini-enquête verkeersdrukte en recreatiedruk

Momenteel wordt door een aantal partijen gewerkt aan de toekomstvisie van ons mooie gebied. Ook het dorpsteam heeft een visie geschreven waarover binnenkort meer. De laatste versie is al in te zien op  https://dorpsteamplassengebied.nl/dossier-dorpsvisie/

Op basis van de enquête van vorig jaar zijn hier de belangrijkste uitkomsten in verwerkt. Aandachtspunten die naar voren kwamen uit de enquête waren vooral: zorgen over toename van de recreatie en de toename van de verkeersdrukte op de smalle kwetsbare wegen. Graag vragen wij hier verder uw mening over. Het kost u niet meer dan 5 minuten!

Om naar de enquête te gaan klik hier

Het Dorpsteam wil u graag alvast hartelijk bedanken voor uw deelname.

Geef een reactie