Meldpunt (woon)omgeving

Heeft u ideeën voor verbetering of problemen in uw straat of (woon)omgeving? Geeft u deze dan door aan het meldpunt woonomgeving (afdeling realisatie en beheer). Bijvoorbeeld over straatverlichting die het niet meer doet, een losliggende stoeptegel of een gat in de weg.

Klik hier voor het meldpunt (woon)omgeving.

Geef een reactie