Meepraten over de Transitievisie Warmte – 29 juni

Het concept van de Transitievisie Warmte is bijna afgerond. Tussen 23 juni en 3 augustus kan iedereen reageren op de inhoud van de visie. Op dinsdag 29 juni licht wethouder Kees Oskam van 18.30 tot 19.30 uur de visie toe in een online presentatie. De gemeente licht toe welke keuzes er zijn gemaakt en hoe u kunt reageren op de concept Transitievisie Warmte: ‘Graag gaan wij met u in gesprek en horen wij uw vragen rondom de visie’.

Wat is de Transitievisie Warmte?

Net zoals heel Nederland is Bodegraven-Reeuwijk op weg om in 2050 aardgasvrij te zijn. Alle gemeenten stellen dit jaar een Transitievisie Warmte op, waarin de route wordt beschreven naar duurzame warmteoplossingen.

De Transitievisie Warmte is Bodegraven-Reeuwijk ingedeeld in 24 gebieden. Per gebied staat omschreven wat een kansrijk warmte alternatief is voor die buurt. Er is een warmtekaart gemaakt waarop u per gebied kunt zien wat het meest kansrijke warmtealternatief is en of uw buurt of bedrijventerrein in een startgebied ligt.

Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl/transitievisie-warmte voor meer informatie. Onder andere de Gebiedsatlas warmtetransitie. De gebiedsatlas geeft een overzicht van de uitkomsten per gebied, wat de uitkomst voor u betekent en de acties vanuit de gemeente. Vanaf 23 juni vindt u daar ook de concept Transitievisie Warmte.

Heeft u vragen maar kunt u er de 29e zelf niet bij zijn?

Laat het ons weten via communicatie@dorpsteamsluipwijk.nl. Het dorpsteam is er op 29 juni bij en kan uw vragen voorleggen aan de gemeente.

Geef een reactie