Kunstwerk aalscholvers Wierickepad

Naast de uitkijktoren aan het Wierickepad staan/stonden de stammen van 3 oude bomen waar kunstwerken van zijn gemaakt. Er zijn aalscholvers bovenop de oude stammen geplaatst.

De gemeente heeft ons geïnformeerd dat de boomstammen aan de onderzijde erg slecht/rot zouden zijn. Na een nadere inspectie vanmorgen bleek dat de boomstammen zo rot waren dat de stammen omgezaagd dienden te worden. Het was de hoop dat de stammen ingekort en opnieuw ingegraven konden worden, maar helaas bleken de stammen over de gehele lengte zo rot te zijn dat ze niet meer herbruikbaar waren.

De kunstwerken / aalscholvers worden/zijn netjes verwijderd en opgeslagen. Na de vakantieperiode bekijkt de gemeente of de houten aalscholvers op een andere wijze terug te plaatsen zijn in het landschap. De gemeente houdt ons over het vervolg op de hoogte.

Geef een reactie