Krabbenscheer tijdens de slootschoning sparen

(29 september 2020, Watersnip John van Gemeren)

Krabbenscheer en de Groene glazenmaker. Deze soorten behoren tot de meest strikt beschermde natuurwaarden van het Reeuwijkse plassengebied.

De Groene glazenmaker, een libellensoort, gaat sterk achteruit. In de Krimpenerwaard is de soort sinds 2016 met 90% teruggelopen. Alle reden om trots te zijn dat wij deze soort hier nog hebben. Dat betekent wel dat we de waardplant van deze libelle ook moeten herbergen.

Volgens de Wet Natuurbescherming mag er maximaal 50% van de vegetatie Krabbenscheer verwijderd worden tijdens de schouw in de herfst. De beheerders gecontracteerd door de gemeente weten dit en houden hier terdege rekening mee. Ook voor particulieren die hun sloot zelf verzorgen geldt deze regel.

Het baggeren van de bermsloten onder de vegetatie -en deze sparen- is gunstig voor het duurzaam groeien van de Krabbenscheer langs onze wegen.

Diverse bewoners ergeren zich aan het voorkomen van Krabbenscheer. Onbekend maakt echter onbemind. Als men zich een beetje verdiept in de bijzondere relatie tussen Krabbensheer en Groene glazenmaker kan men het voorkomen meer gaan waarderen.

In de onderstaande link vindt u de tekst die de uitvoerders van de slootschoning ook hebben ontvangen.

Krabbenscheer tijdens de slootschoning sparen

Comments 1

Geef een reactie