IVN actie 12 maart draagt bij aan herstelplan eilanden plas Ravensberg, helpt u ook mee?

Op zaterdag 12 maart is het IVN IJssel en Gouwe actief op de plas Ravensberg in Reeuwijk.

Historisch gezien zijn de eilandjes de nog zichtbare overblijfselen van de turfwinning in vorige eeuwen. De tientallen eilandjes hebben fraaie namen zoals Miereakker, Geitenland, Punt van Kees Saluutje, Turfdamhoek of Kerkestuk. Veel van deze namen uit het verleden komen terug in hedendaagse Reeuwijkse straatnamen.

De vele eilandjes in deze plas zijn niet alleen landschappelijk fraai voor wandelaars, fietsers en bewoners maar dragen ook bij aan de biodiversiteit. Het IVN zet zich al vele jaren actief in voor de natuur in het Reeuwijkse plassengebied. Een natuur die sterk onder druk staat in onze steeds meer verstedelijkende woonomgeving.

In vroeger jaren hebben vele generaties mensen door het gebruik en beheer van de eilandjes nauw samengewerkt met de natuur. In onze tijd is op een fors aantal eilandjes onvoldoende beheerd en wordt daardoor nu ernstig bedreigd door wind en water. Als niet snel wordt ingegrepen zal een aantal natuurhistorische interessante eilandjes voor altijd verloren gaan en onderwater verdwijnen.

Er zijn gelukkig steeds meer initiatieven om de bedreigde eilandjes in deze plas te herstellen en daardoor voor de toekomst te behouden. Zo is er vanuit de Gebiedsvisie subsidie beschikbaar gesteld door Stichting VEEN om palen te plaatsen waarachter takkenbossen geplaatst kunnen worden.

De vrouwen en mannen van de werkgroep vrijwillig landschapsbeheer van het IVN zullen op zaterdag 12 maart op Aly’s Ambacht wilgen knotten en dit verwerken tot palen en een groot aantal takkenbossen. De palen en takkenbossen worden die dag gebruikt om daarmee een begin te maken met het weer bovenwater krijgen van een verdronken eiland.

U bent van harte welkom met ons mee te werken en kennis te maken met de werkgroep. Er is licht en zwaarder werk en ervaring is niet nodig. Ook is het mogelijk om een halve dag mee te werken.
Meldt u aan bij werkgroepVLB@ivn-ijsselengouwe.nl

We verzamelen om 9:30 uur bij de Rokende Turf in Sluipwijk, ’s Gravenbroekseweg 154 en we verwachten rond 15.30 weer terug te zijn.

Theo Nering-Bogel, IVN IJssel en Gouwe

Geef een reactie