Inventarisatie krabbenscheer en groene glazenmaker

In opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland inventariseert Bureau Waardenburg de aanwezigheid van krabbenscheer en groene glazenmaker in de Polder Reeuwijk West in verband met het nieuw op te stellen peilbesluit voor de polder.

Deze inventarisatie geeft een actuele stand van zaken en de mogelijkheid om de ontwikkeling in de tijd te zien door te vergelijken met oudere inventarisaties.
De medewerkers van Bureau Waardenburg kunnen zich legitimeren via  deze verklaring.

Heeft u vragen en/of opmerkingen in verband met deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende personen van het hoogheemraadschap van Rijnland: Sofie de Groot afdeling Projecten, 071-3063975 Het algemene nummer van Rijnland, 071-306 3063 Nadere informatie over de projecten van Rijnland is te vinden op de website www.rijnland.net.

 

Geef een reactie