Informatiebrief tijdelijke opvang van vluchtelingen

De vluchtelingen stroom neemt toe. Er is nog steeds een groot tekort aan opvanglocaties. Zowel de veiligheidsregio als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben een dringend verzoek gedaan aan de gemeenten in onze regio om tijdelijke noodopvang beschikbaar te stellen, zo ook aan onze gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om op dit verzoek in te gaan en heeft de locatie De Meerkoet in Reeuwijk voorgesteld.

Lees hier de infobrief tijdelijk opvang van vluchtelingen .

Geef een reactie