Informatie avonden gemeente Bodegraven-Reeuwijk over de veranderingen in de Zorg

 

Op zeven momenten en op zeven plekken in onze gemeente nodigen wij u uit om in gesprek te gaan over de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015. Dit zijn de overgang van de Jeugdzorg, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van het rijk naar de gemeente.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk krijgt er per 1 januari 2015 verschillende taken bij om inwoners te ondersteunen:

– De gemeente gaat een deel van de vroegere AWBZ taken uitvoeren.

– De Wet Maatschappelijke Ondersteuning verandert.

– Jeugdzorg valt onder de verantwoording van de gemeente.

– Er komt één regeling voor Werk, Bijstand en Sociale Werkvoorziening en arbeidsondersteuning jong gehandicapten.

Op de informatieavonden kunt u met ons en belangrijke partners op het terrein van de veranderingen in de zorg in gesprek.

U bent van harte welkom op:

Dinsdag 11 november       –    19.30 uur in Kerverland in Waarder

Donderdag 20 november   –    15.00 uur in De Meent in Bodegraven

Maandag 24 november      –    19.30 uur in De Reehorst in Reeuwijk-Brug

Woensdag 26 november    –    19.30 uur in school de Wegwijzer in Driebruggen

Maandag 1 december        –    19.30 uur in dorpshuis De Kaag in Reeuwijk Dorp

Woensdag 10 december     –   19.30 uur in het gemeentehuis in Bodegraven

Dinsdag 16 december        –   19.30 uur in het Wierickehuis in Nieuwerbrug

De koffie staat klaar, net als de vakspecialisten, beleidsadviseurs en betrokken wethouders. De zalen zijn een kwartier voor aanvang open.

Vragen? 

Voor algemene vragen over de wijzigingen of over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  gemeente Bodegraven-Reeuwijk, www.bodegraven-reeuwijk.nl, 0172-522 522 of wmo@bodegraven-reeuwijk.nl

Voor vragen over opvoeden, opgroeien en ontwikkeling

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl of 088 – 254 23 84

Voor vragen over werk en inkomen

Ferm Werk, www.fermwerk.nl, 0348 – 497 000 of info@fermwerk.nl

Voor vragen over welzijn of zorg

SAM, bereikbaar via www.kwadraad.nl of bel 088 – 900 4000 en www.infoloketbodegraven.nl of 0172 – 614 500

Geef een reactie