Herinrichting Burg. Lucassenlaan

Door bewoners is gevraagd om aandacht te geven aan het voetpad (verlichting, bromfietsers) bij de herinrichting van de Burg. Lucassenlaan.

Het is de gemeente bekend dat het wandelpad in niet zo’n goede conditie is. Op korte termijn zal de helft van de overgebleven essen worden gekapt en volgende winter de andere helft. Er zal een nieuwe laan van berken aangeplant worden, dit jaar een deel, volgend jaar de rest.

Volgens voorjaar zal het voetpad opgeknapt worden, gelijktijdig met de renovatie van de Notaris d’Aumerielaan. De gemeente zal dan ook de bebording bekijken, maar zal vanwege de verstoring voor natuur hier geen verlichting plaatsen.

Geef een reactie