Dringende oproep: snoei om kortsluiting straatverlichting te voorkomen

Momenteel zijn er erg veel storingen aan de openbare straatverlichting, met name langs de ‘s Gravenbroekseweg en de Ree. Doordat takken van de bomen en/of struiken tussen de draden van het bovengronds elektriciteitsnet doorgroeien ontstaat er bij wind snel een storing. De takken slaan de ongeïsoleerde draden tegen elkaar aan, veroorzaken een kortsluiting, de zekering schiet eruit en de verlichting zal uitvallen.

Snoeien is nodig om de verlichting te laten branden

De bovengrondse kabels zijn eigendom van Stedin, de gemeente mag deze zekering niet zelf vervangen. Hierdoor duurt het een aantal dagen voordat Stedin een nieuwe zekering zet. Doordat de takken nog steeds door de draden zitten, is de verlichting na reparatie vaak weer heel snel uit. Hierdoor lijkt het alsof de verlichting constant uit is en er geen reparaties zijn. Echter, de gemeente is bijna iedere dag bezig om de storingen op te lossen.

Doordat de donkere dagen er weer aankomen en ook onstuimiger herfstweer willen we voorkomen dat de openbare verlichting onnodig vaak uitvalt.

Dringend verzoek aan bewoners tot het snoeien van eigen groen dat door het bovengronds net groeit.

Het overgrote deel van het groen in het plassengebied is in handen van de bewoners. Hierbij willen wij iedereen verzoeken om eigen groen dat groeit in het bovengrondsnet te snoeien en bij te houden. Op deze manier is de kans veel groter dat de verlichting in het plassengebied blijft branden.

Tijdens het snoeien moet voldoende afstand worden gehouden van de elektriciteitskabels. Stedin adviseert haar klanten daarom om vanaf de grond te werken en niet vanaf een ladder of hoogwerker. Ieder direct of indirect contact met de onder spanning staande kabels moet worden vermeden.

Bedankt voor uw medewerking!

Geef een reactie