Dorpsteam Sluipwijk van start

Afgelopen dinsdag 26 maart werden de wijk en dorpsteams van Bodegraven-Reeuwijk  in oprichting bij elkaar geroepen in het paviljoen Reeuwijkse Hout. Het was een geanimeerde bijeenkomst met ruim 100 mensen. Intussen hebben zich voor het dorpsteam Sluipwijk al 8 mensen opgegeven. (zie ons team) De taken moeten nog verdeeld worden, maar er is bij een eerste bijeenkomst al een flink aantal punten genoemd waar we aan willen werken:

– Verkeer, kapotte bermen

Bosmankade

Roerdomp aan de Bosmankade

– Monumentenstatus voor overgebleven dag-geldershuisjes
– Naleving van het stiltegebied
– Slimmere verlichting
– Doorzicht op de plassen, slootjes open houden
– Aanpak zwerfvuil
– Plaats om fiets neer te zetten als je een eindje wilt wandelen, ook bij elkaar
– Handhaving van de regels op het water
– Meer contact met de BOA, wijkagent
– Introductie pakket voor nieuwkomers, overdracht “Sluipwijkse kennis”
– Natuurlijke tuinen en beschoeiing

Comments 1

Geef een reactie