Dorpsteam enquête juni 2020

Dorpsteam Sluipwijk & Plassengebied is actief sinds 2015. Het team bestaat uit buurtbewoners die zich op vrijwillige basis inzetten voor het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in al haar aspecten, zoals natuur en milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit, veiligheid, overlast en de gevolgen van voorgenomen plannen van overheden en organisaties. Het Dorpsteam geeft de gemeente hierover gevraagd en ongevraagd advies.

Het Dorpsteam wil graag weten wat er leeft in onze buurt en of we voldoende zichtbaar zijn om het verschil te kunnen maken. Nu extra belangrijk met de komst van de nieuwe omgevingswet in 2021 waarvoor de gemeente een omgevingsvisie moet ontwikkelen. Door het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Sluipwijk en Plassengebied kunnen we bijdragen aan deze omgevingsvisie en richting geven aan de plannen en initiatieven in onze gemeente. Samen met u willen we bepalen wat we belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

Het Dorpsteam is daarbij afhankelijk van uw input. Wij willen u daarom graag 8 à 10 minuten van uw tijd vragen om de vragenlijst in de onderstaande link in te vullen. De sluitingsdatum is 15 juli.

KLIK HIER: ENQUÊTE

Wilt u deze enquête liever op papier invullen? Dat kan! Binnenkort ontvangt u deze enquête ook in uw brievenbus of via uw dorpsteam aanspreekpunt bij u in de buurt.

We kijken nu al uit naar de vele reacties die we hopen te ontvangen.

Het Dorpsteam Sluipwijk en Plassengebied

 

Geef een reactie