Denk mee over de toekomst van Reeuwijkse Hout – online sessie 11 mei

Groenalliantie Midden-Holland nodigt omwonenden en andere belangstellenden uit om in diverse gebiedssessies mee te denken over de toekomst van de natuur- en recreatiegebieden Goudse Hout, Reeuwijkse Hout, Krimpenerhout, Loetbos, ‘t Weegje en Gouwebos. In deze sessies, die in mei worden gehouden, presenteert Groenalliantie Midden-Holland worden de resultaten van de enquête over de gebiedsontwikkeling die in februari j.l. werd gehouden.

Deze online sessies geven de deelnemers ruimte om vragen te stellen en ideeën en suggesties aan te dragen. De uitkomst van de digitale bijeenkomsten worden benut voor het uitwerken van het Ontwikkelplan Groenalliantie. Dit plan vormt de leidraad voor het bestuur van Groenalliantie voor het duurzaam beheren en verder ontwikkelen van haar natuur- en recreatiegebieden. Naar verwachting wordt dit plan na de zomer van 2021 gepresenteerd.

Gebied/regio                                                   datum en tijd
Reeuwijkse Hout                                              11 mei 2021 van 19.30-21.30 uur

Klik hier voor meer details en aanmelding

Geef een reactie