Daghaven Twaalfmorgen gemoderniseerd

De openbare daghaven Twaalfmorgen in Reeuwijk is gemoderniseerd. De haven wordt gebruikt voor het aanleggen van kleinere vaartuigen op de Reeuwijkse Plassen, maar was de laatste jaren minder goed bereikbaar vanwege haar slechte oevers. Nu kunnen kleinere vaartuigen hier weer goed terecht. Op vrijdag 20 oktober is de vernieuwde daghaven geopend door bestuurder Bert Cremers, Groenalliantie Midden-Holland, Hilde Niezen, wethouder gemeente Gouda, Oelev Koop van de Provincie Zuid-Holland en Theo van den Pangaard, voorzitter van de stuurgroep Gebiedsdeal van Stichting VEEN.

In ere hersteld
Daghaven Twaalfmorgen is een gebiedsdeal project van Stichting VEEN en Provincie Zuid-Holland. De daghaven is op initiatief van Stichting VEEN hersteld in nauwe samenwerking met Groenalliantie Midden-Holland. Voorzitter Peter Blanken van St. VEEN memoreerde de goede samenwerking, iets waar de eigenaren en watersporters heel trots op zijn. Door die goede samenwerking is ook de financiële steun verkregen van provincie Zuid-Holland en gemeente Gouda en Elf Graven. Stichting Veen was verantwoordelijk voor de uitvoering van de renovatie en werkte hierbij nauw samen met Groenalliantie. Provincie Zuid-Holland was de grootste subsidieverstrekker naast Stichting Veen, Groenalliantie en gemeente Gouda. Bert Cremers is tevreden met alle ontwikkelingen in Twaalfmorgen, dit jaar is de daghaven opgeknapt en volgend jaar realiseert Groenalliantie een kwaliteitsimpuls in recreatiegebied Twaalfmorgen en wordt de kwaliteit van de omgeving verbeterd.

Uniek gebied te bezoeken vanaf het water of te voet
Voor de watersporter is daghaven Twaalfmorgen de ideale plek om even uit te rusten. Je kunt er aanleggen met zowel gemotoriseerde als ongemotoriseerde vaartuigen. Rond de haven is ruimte voor allerlei activiteiten. Het terrein Twaalfmorgen ligt in de zuidoosthoek van de Reeuwijkse Plassen en grenst aan een Natura 2000-gebied van Staatsbosbeheer. Daar grazen schapen en vliegen weidevogels af en aan. Het gebied is geschikt voor een korte wandeling met of zonder picknick. De wandelpaden leiden langs prachtige vergezichten.

Samenwerkingspartners

Eigenaren, watersporters en gemeente Bodegraven-Reeuwijk werken samen in Stichting VEEN om natuur en cultuurhistorie te behouden met gelden verkregen uit de vaarontheffingen. Hieronder viel ook daghaven Twaalfmorgen. Voor het beheer van de daghaven en het omliggend terrein zorgt Staatsbosbeheer, in opdracht van Groenalliantie Midden-Holland en houdt zij toezicht op een goed en veilig gebruik van de openbare voorzieningen.

Geef een reactie