Bewonerspanel: geen uitbreiding verlichting op de Hortemansdijk

Eind vorig jaar is het dorpsteam gevraagd hoe wij tegenover een uitbreiding van de openbare verlichting op de Hortemansdijk staan (de weg vanaf de Zoetendijk  tot aan de Brug bij Antonio).

Het aanbrengen van extra verlichting langs de Hortemansdijk vinden wij een ingrijpend besluit voor de leefomgeving en natuurwaarden. Daarom hebben we deze vraag voorgelegd  aan de bewoners van de Hortemansdijk en aan ons bewonerspanel om zo meer meningen uit de buurt te horen. Op de oproep eind december hebben we veel reacties gehad, waarvan een grote meerderheid (82%) kiest voor het behoud van de huidige situatie.

Op basis van deze uitkomst en de overwegingen binnen het dorpsteam, hebben we de gemeente geadviseerd om de bestaande situatie te handhaven:

‘Geen uitbreiding van de verlichting aan de Hortemansdijk’

De bestaande situatie:

  • Verlichting is aanwezig bij de kruising en brug Zoetendijk/Hortemansdijk en bij de kruising Hortemansdijk/Lecksdijk en rondom de Tochtbrug.
  • In het tussenstuk is er geen verlichting, wel een groot aantal reflectoren tussen weg en sloot.

Veel bewoners hebben hun keuze onderbouwd met argumenten die we ter overweging hebben doorgegeven aan de gemeente. Waaronder suggesties om het plassengebied op een andere wijze veiliger te maken:
– Wandelaars en fietsers erop wijzen om zelf beter zichtbaar te zijn (goede verlichting/reflecterende kleding/zaklantaarns)
– Wandelaars/hardlopers naar het ‘struinpad’ verwijzen.
– Rustig rijden – bijv. door te wijzen op de adviessnelheid 40km; de mobiele snelheidsmeter ook inzetten op de Hortemansdijk
– Goed onderhoud aan de bestaande verlichting; sneller herstel bij uitval.

Dit kunnen we oppakken in samenwerking met de gemeente.
Ook goed om te weten: in de afgelopen jaren zijn er geen ongevallen bekend zijn die te maken hebben met de duisternis in het gebied.

Toelichting bewonerspanel

Het bewonerspanel is gevormd na de bewonersenquête in 2020. Het panel bestaat uit bewoners die in deze enquête aangaven actief mee te willen denken over onderwerpen die spelen in Sluipwijk en plassengebied (nu 83 personen). Van tijd tot tijd stuurt het dorpsteam via e-mail een vraag uit aan het panel waarop je kan reageren. Laagdrempelig, eenvoudig en vrijblijvend.

Wil je ook graag deelnemer worden van het bewonerspanel? Meld je dan aan via een e-mail aan communicatie@dorpsteamsluipwijk.nl.

Comments 1

Geef een reactie