Bewonersbijeenkomst leefomgeving 6 maart 2017

Op 6 maart jl. is de bijeenkomst Onderhoudsplan Leefomgeving voor Sluipwijk-Plassengebied geweest. Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente de opbrengsten van de eerste bijeenkomst gedeeld. Ook is gesproken over de breedte- en gewichtsbeperkingen van de wegen in het Reeuwijkse Plassengebied en de mogelijke maatregelen tegen het brede en zware verkeer.

Tijdens deze avond zijn er 2 presentaties gehouden die u hier aantreft:

Naslag presentatie 6 maart 2017 SluipwijkPlassengebied – Onderhoudsplan Leefomgeving

Naslag presentatie 6 maart 2017 Dolf Roodenburg – C-Wegen breedte en gewichtsbeperking

In de eerste presentatie kunt u de opbrengsten lezen die de gemeente de eerste avond heeft opgehaald in ons dorp en hoe zij hier mee verder gaan. De tweede presentatie gaat over de breedte- en gewichtsbeperkingen. Bekijkt u vooral ook de laatste pagina van deze presentatie met de conclusie over dit onderwerp.

De resultaten van de avonden maken onderdeel uit van het op te stellen onderhouds- en rioleringsplan Leefomgeving 2018-2022. De definitieve besluitvorming over dit plan vindt plaats in de raadsvergadering van mei dit jaar.

In de tweede presentatie treft u informatie aan over het voorkomen van ongewenst en oneigenlijk gebruik van wegen in het buitengebied door zwaar en breed verkeer. Het is de wens van de gemeente om nog voor de zomer een beweegbare fysieke breedtebeperking bij alle ingangen van het Plassengebied te plaatsen.

Ook heeft het dorpsteam tijdens de bijeenkomst een snelheidsmeter ontvangen. Deze kan worden neergezet op plekken waar inwoners hebben aangegeven waar naar hun idee te hard wordt gereden.

De snelheidsmeter wordt gedeeld met Dorpsteam Meije. Daar is de snelheidsmeter inmiddels opgehangen. Over een paar weken wordt deze verplaatst naar Sluipwijk/Plassengebied. De eerste locatie is de ‘s Gravenbroekseweg.

Samen werken we aan de verbetering van de communicatie. Is er informatie die u mist? Heeft u vragen? U kunt uw vraag stellen aan de gemeente via: leefomgeving@bodegraven-reeuwijk.nl of 0172-522 522.

Geef een reactie