Afsluiting Oudeweg

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat asfalteringswerkzaamheden uitvoeren op de Oudeweg te Reeuwijk. Op 18 september en 28 september wordt de rijbaan tussen De Steupel en de slagboom (nabij de surfplas) volledig afgesloten voor het doorgaande verkeer. In de dagen hiertussen is er wel verkeershinder, maar kan het verkeer er wel langs.

Bijgevoegd treft u het concept verkeersplan aan.

De werkzaamheden aan de Oudeweg omvatten het aanbrengen van een dusdanig ”dikke” laag nieuw asfalt dat de Oudeweg ca. 25 cm boven het waterpijl van de plas komt te liggen en het opnieuw stellen van de grastegels (half open betonnen tegels waar overheen gereden kan worden maar waar ook gras doorheen kan groeien) langs de weg. De nieuwe hoogte van de weg is nog steeds niet extreem hoog maar hier heeft de gemeente getracht een compromis te vinden tussen een droge weg en het niet onnodig zwaar maken van de weg. Nog 25 cm meer asfalt aanbrengen is erg zwaar en zal de weg nog sneller doen zakken. Het verbreden van de weg is met de huidige fundering niet mogelijk. Om dit te kunnen bewerkstelligen zou de fundering verbreed moeten worden. Dit heeft gevolgen voor kabels en leidingen, de berm, de beschoeiing en het oppervlaktewater. Door de grastegels langs de weg weer op hoogte te brengen en goed te leggen wordt de beschikbare ruimte (ten opzichte van de huidige situatie) op sommige plaatsen wel vergroot.

Voor vragen verwijzen wij u naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Geef een reactie